SEMH

Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen.

Postbus 526 
2400 AM Alphen aan den Rijn
Tel. 085- 8769770
info@semh.info

De SEMH is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt, waaraan de leveranciers moeten voldoen.

Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan deze kwaliteitseisen voldoen. Het betreft onder meer eisen op het gebied van bereikbaarheid, uitbesteding van werkzaamheden, voorlichting, opleidingseisen, bejegening, kwaliteitssystemen, voorraadbeheer, inrichting van de locatie, opbouw klantendossier, selectie van het hulpmiddel, passen en afleveren, nazorg, meting kwaliteit, etc.

JOYce MammaCare dient als leverancier van borstprotheses aan de eisen van deze erkenningsregeling te voldoen. Meer informatie kunt u vinden op www.semh.info