Klachtenafhandeling

JOYce MammaCare staat voor een hoge service en kwaliteit, met als doel u tevreden te maken én te houden, nu en in de toekomst. Mocht u ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door mij geleverde artikelen of het door mij verstrekte advies, neem dan gerust contact met mij op. Ik doe mijn uiterste best om binnen vijf werkdagen het probleem samen met u op te lossen.

In alle andere gevallen leg ik het product ter beoordeling voor aan de leverancier/fabrikant van het artikel. Als deze leverancier/fabrikant ons uitsluitsel geeft, neem ik direct contact met u op.

Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, erisietsmisgegaan,  een onderdeel van de NVMCZ. Klachten voortkomend uit een onvolledig of incorrect advies, die naar uw mening door JOYce MammaCare niet juist worden afgehandeld, kunt u uiteraard ook voorleggen aan deze klachtencommissie.

NVMCZ
Nederlandse Vereniging Mammacare Zorg.


info@nvmcz.nl

Als ook de klachtencommissie van de NVMCZ er niet in slaagt uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. U kunt de SEMH, bij voorkeur schriftelijk, bereiken via het secretariaat van:

SEMH
Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen.

Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn
Tel. 0172- 414814
Fax. 020-5248118
info@semh.info

De SEMH is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt, waaraan de leveranciers moeten voldoen.